Frietopia wordt sinds 6 augustus 2008 beheerd door de Stichting Frietopia. Hieronder meer informatie over deze stichting.

Bestuursleden

Huidig bestuur:

  • Thomas Harings – (voorzitter: 20 oktober 2016 – heden; algemeen bestuurslid: 29 maart 2015 – 20 oktober 2016; penningmeester: 6 augustus 2008 – 1 januari 2013)
  • Bram Bruines – (penningmeester: 20 oktober 2016 – heden; voorzitter; 6 augustus 2008 – 20 oktober 2016)
  • Maarten van der Heijden – (algemeen bestuurslid: 20 oktober 2016 – heden; secretaris: 6 augustus 2008 - 20 oktober 2016)
  • Marc Schoolderman – (secretaris: 20 oktober 2016 – heden; penningmeester; 1 januari 2013 - 20 oktober 2016)

Voormalige leden:

  • Robert Kleinpenning – algemeen bestuurslid (1 januari 2013 - 29 maart 2015)
  • Iris Smits – algemeen bestuurslid (1 oktober 2013 - 20 oktober 2016)

Documenten

De statuten van Frietopia zijn op de site te bekijken. Er wordt gewerkt aan een duidelijk reglement waarin onder andere de contactgegevens, disclaimer en gebruikersovereenkomst worden verwerkt.

Donaties

Donaties zijn altijd welkom op bankrekening 77.78.89.250 t.a.v. Stichting Frietopia. Donateurs zullen in de lijst met Vrienden van Frietopia worden opgenomen.

Zie ook: meer over Frietopia.