This article is currently locked for editing.

  Indien u contact wenst op te nemen in verband met problemen met en/of vragen over deze website, gebruikt u dan alstublieft de contactgegevens onder het kopje "Website".

Mocht u meer willen weten over onze stichting, of wilt u de stichting helpen in een van haar activiteiten, gebruikt u dan de gegevens onder het kopje "Stichting Frietopia".

##Website##
Bugs kunnen worden gemeld bij 'Profiel' als je ingelogd bent. Problemen die de veiligheid van gebruikersgegevens betreffen kunnen gemeld worden via ons algemene e-mailadres:

info@frietopia.nl

##Stichting Frietopia##
[Stichting Frietopia](/wiki/stichting-frietopia) heeft de volgende algemene adresgegevens:

Meijhorst 1639
6537KB Nijmegen
info@frietopia.nl
Bank: 77.78.89.250 (IBAN: NL84 TRIO 0777 8892 50)
KvK: 091.885.525

Het huidige bestuur van Stichting Frietopia bestaat uit:

* Thomas Harings (voorzitter, thomas@frietopia.nl)
* Bram Bruines (penningmeester, bram@frietopia.nl)
* Marc Schoolderman (secretaris, marc@frietopia.nl)
* Maarten van der Heijden (algemeen bestuurslid, maarten@frietopia.nl)