De Lange Lummel, een langere frikandel, evenals de Mammoet.

[img|1557-20100208-langelummel.jpg|c|75%]

[category: snack]